انبار داری و بسته بندی  - شرکت حمل و نقل بین المللی سریع بار

انبار داری و بسته بندی  - شرکت حمل و نقل بین المللی سریع بار

مجموعه حمل ­ونقل سریع­‌بار کلیه عملیات تخلیه، بارگیری، نگهداری، بسته‌بندی،انتخاب و گردآوری کالا برای خروج و تحویل کالای مورد نیاز افراد و بنگاه‌ها را در انبارهایی تحت مالکیت خود با شرایط مناسب از زمان دریافت تا لحظه تحویل بر عهده می­‌گیرد. برای آشنایی بیشتر با این روند، به بررسی مفهوم انبارداری می‌پردازیم:

بسته بندی

 به محل و فضایی که یک یا چند نوع کالای بازرگانی ، صنعتی ، مواد اولیه و یا فراورده های مختلف که بر اساس یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم می گردد، انبار گفته می شود. به کلیه اقدامات و کارهایی که باید از زمان دریافت کالا تا زمان تحویل آن کالا به درخواست کننده(مصرف کننده)انجام می دهیم فرایند انبارداری می‌گویند .فرایند انبارداری شامل دریافت کالا، نگهداری آن و تحویل با انجام اصول حرفه ای و اینکه این کالا بدون هیچ آسیبی به درخواست کننده ارائه شود. انبارداردار حرفه ای به فردی می گویند که با رعایت اصول نگهداری کالا و صرف کمترین زمان و بهترین شرایط آن کالا را از انبار به دست افراد مورد نیاز و درخواست کننده برساند.

بسته بندی سریع بار

بسته بندی