حمل هوایی بار راهی امن و سریع اما پرهزینه است؛ به همین دلیل بیشتر در مورد  کالاهای  حساس یا گران قیمت به کار گرفته می شود.
سریع بار نیز مانند تمامی همکاران حوزه حمل و نقل، به تمامی مقاصد دنیا و از تمامی نقاط دنیا به ایران ارائه دهنده حمل بار هوایی می باشد . ولی میتوان ما را در مواردی همچون کیفیت سرویس در تمامی روز های هفته، قیمت رقابتی، و بهره مندی از دفاتر و نمایندگان معتبر در سراسر دنیا کمی متمایزتر نمود. این مجموعه با اتوماسیون های اداری و لجستیکی مهندسی شده درحمل و نقل هوایی یک سرویس کم نقص به واردکنندگان و صادرکنندگان ارائه میدهد.

بسته بندی بار فریت و کارگو

بسته بندی بار هوایی و یا بسته بندی فریت بار توسط شرکت های خدمات حمل و نقل هوایی به دو صورت انجام می پذیرد:
۱-بسته بندی اولیه: بسته بندی کالاها به دست افراد کارآزموده شرکت حمل و نقل هوایی
۲-بسته بندی ثانویه: وبسته بنید ثانویه نیز به معنای پالت بندی محموله و یا ساخت جعبه های چوبی می باشد.

وزن محموله
وزن دقیق وتمام شده بار وهمین طور وزنی که مطابق ان بارنامه صادر می گردد ،در فرودگاه مشخص می شود .
پالت های پلاستیکی و مقاوم امنیت بار را تضمین می نماید که این پالت ها دارای ابعاد متنوعی می باشند که از ۴۰۴۰ شروع وتا ابعاد ۱۲۰۱۳۰ ادامه دارد و وزن آن ها حدکثر بیست کیلوگرم می باشد. به عنوان مثال جهت پالت بندی محموله هایی تا ۳۰۰ کیلوگرم از پالت هایی به وزن ۱۰-۱۱ کیلوگرم استفاده می گردد که نه تنها سبک می باشند بلکه بسیار مقاوم نیز می باشند.

حجم محموله
فضای هواپیما محدود است و ملاک برای تعیین هزینه فریت بار براساس وزن بار حجمی است. فرمول محاسبه وزن بار حجمی ( طولعرضارتفاع تقسیم بر ۶۰۰۰) می باشد.