بخش کشتیرانی شرکت حمل و نقل سریع بار  به واسطه داشتن ارتباطی قوی با خطوط کشتیرانی و مالکان کشتی امکان اجاره سفری، اجاره زمانی، اجاره در بست و اجاره کامل كشتی های كانتينربر، فله بر، رورو، كشتی های حمل كالای عمومی، كشتی های حمل گاز طبيعی مايع، كشتی های يدك كش و بارج، كشتی های مخصوص حمل احشام، كشتی های يخچال دار و کشتی های فله بر خشک را فراهم نموده است.

عمده سرویسهای که بخش کشتیرانی گروه حمل و نقل سریع بار در مسیر کشورهای اروپائی، خاورمیانه، و خاور دور ارائه میدهد به شرح زیر می­باشد.
حمل کانتینر به صورت دربست (FCL) و خرده بار (LCL) از-به کانادا، آلمان، هلند، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، یونان، ترکیه، عمان، امارات، کویت، قطر، بحرین، هند، ویتنام، تایوان، تایلند، کره جنوبی، چین، ژاپن، سنگاپور، تایلند و ..................

BULK حمل بار فله

حمل تریلر توسط لندی کرافت به کشورهای امارات، عمان، قطر و کویت

حمل بار لنجی

حمل بار توسط تک و بارج

در حمل و نقل دریایی با توجه به وجود تنوع زیاد در خطوط کشتیرانی و خدمات ارائه شده از سوی ایشان می بایست با توجه به نوع بار، بندر مبدا و مقصد صحیح ترین شیوه و وسیله انتخاب گردد، لذا این شرکت اطلاعات کاربردی از انواع کشتیها به همراه کانتینرهای موجود و کاربرد آنها را برای کمک به انتخاب صحیح شما مخاطب عزیز به شرح زیر ارائه می دارد

اصطلاحات رایج

کشتی ها

کانتینرها