دفتر مرکزی:
شیراز-کیلومتر ۵ بزرگراه شیراز-اصفهان،سمت چپ مجموعه حمل و نقل سریع بار
شماره تماس:۰۷۱۳۲۴۲۳۰۰۰
۰۷۱۳۲۴۲۳۰۷۱-۲

دفتر پایانه:
شیراز- پایانه بار اکبرآباد غرفه شماره ۲
شماره تماس: ۰۷۱۳۲۴۲۳۰۰۰

دفتر منطقه ویژه:
شیراز – ۱۰۰ متر مانده به پلیس راه پل فسا – سمت راست جاده نیروگاه گمرک منطقه ویژه اقتصادی شیراز طبقه همکف رستوران ایرمان –ساختمان پاسارگاد درب اول سمت راست شرکت سریع بار
۰۷۱۳۷۱۷۵۴۵۱

دفتر تهران:

تهران- میدان فاطمی جنب داروخانه فردوسی پلاک ۲۴ ساختمان ۶۴ نیم طبقه واحد ۲
شماره تماس :۰۲۱۸۸۹۷۰۶۸۸