مسیرهای ریلی ایران

مهمترین مسیرهای ریلی کشور که از گذشته تابحال عبارتند از:
• خط ریلی تهران به بندرترکمن که در سال ۱۳۱۶ یکی از مهمترین خطوط ریلی کشور بود و بیشتری بهره برداری را داشت.
• خط ریلی تهران به بندرامام خمینی که یکی از مهمترین مسیرهای جابجایی محصولات صادراتی و وارداتی نفتی در داخل و خارج کشور بوده است.
• خط ریلی گرمسار به مشهد به طول ۸۱۲ کیلومتر که یکی از طولانی ترین مسیرهای ریلی کشور بوده و نقش مهمی در جابجایی مسافران به مقصد مشهد را دارد.
• خط ریلی قم به زرند که مرکز کشور را به کرمان متصل می کند و برای جابجایی محموله های عظیم کارخانجات بزرگ اهمیت دارد.

مسیرهای ریلی ایران با سایر کشورها

در ایران مسیرهای ریلی از شمال به جنوب و از شرق به غرب کشیده شده اند و روسیه را به خلیج فارس و هند را به بندر چابهار متصل ساخته اند. مسیر ریلی ایران در واقع کریدور یا راهرویی برای حمل و نقل بین المللی است. ایران در کریدور اصلی که اروپای شمالی به آسیای جنوب شرقی را به یکدگیر متصل می‌سازد قرار دارد. قطارهای عبوری بین المللی برای حمل و نقل مسافران و کالاها در مسیر خود از انزلی و امیرآباد گذر می‌کنند.
جمهوری اسلامی ایران از طریق راه های ریلی با کشورهای زیر در ار تباط است:
• جمهوری آذربایجان
• جمهوری آلبانی
• جمهوری بلاروس
• جمهوری بلغارستان
• جمهوری سوسیالیستی ویتنام
• گرجستان
• جمهوری قزاقستان
• جمهوری خلق چین
• جمهوری دمکراتیک خلق کره
• جمهوری قرقیزستان
• جمهوری لتونی
• جمهوری لیتوانی
• جمهوری مولداوی
• مغولستان
• جمهوری لهستان
• فدراسیون روسیه
• جمهوری تاجیکستان
• ترکمنستان
• جمهوری ازبکستان
• اوکراین
• جمهوری استونی