اظهار کالا به گمرک و آزادسازی آن برای وارد کننده یا صادر کننده کالا را ترخیص کالا می گویند. فعالیت ترخیص کالا شامل آماده سازی و ثبت اسناد به صورت فیزیکی یا الکترونیک و محاسبه پرداختی ها شامل مالیات ، ماخذ تعرفه گمرکی ، سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و تسهیلات ارائه شده توسط دولت به واردکنندگان و صادر کنندگان کالا می باشد.
در بسیاری از کشورها کارگزاران گمرکی یا حق العمل کاران فعالیت خود را در زیر مجموعه فعالیت فورواردری کالا به انجام می رسانند. خدماتی که گروه حمل و نقل سریع بار در این زمینه به شما عزیزان ارائه می دهد به شرح زیر می باشد:

• انجام کلیه تشریفات گمرکی اعم از ترخیص کالا به صورت واردات قطعی و واردات موقت، صادرات ....
• مشاوره در امر صادرات و واردات
• اخذ مجوزهای قانونی
• انجام ثبت سفارشات و انجام کلیه امور مرتبط
• پیگیری اسناد گمرکی در گمرک ایران

راهنمای ترخیص کالا