پروژه آلومینیوم جنوب جایگاه

جایگاه فعالیت: فورواردر بخشی از پروژه

حمل تجهیزات تولیدی شرکت‌ طراحان صنعت تیرازیس

شروع پروژه:۱۳۹۶/۱۱/۲۳