ترانزیت

یک رویه گمرکی است که برای  انتقال کالای گمرک نشده  از یک گمرک  (مبداء)  به گمرک  دیگر (مقصد)  استفاده میشود
دو نوع ترانزیت کالا وجود دارد. ترانزیت داخلی کالای و ترانزیت خارجی کالا.

ترانزیت خارجی کالا:
کالاى خارجى به‌منظور عبور از خاک ايران از يک نقطه مرزى کشور وارد و از نقطه مرزى ديگر خارج شود.
کشورهایی مانند امارات، ترکیه، عراق، چین، ترکمنستان، افغانستان، عربستان سعودی، عمان ، آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان.

ترانزیت داخلی کالا :
هرگاه کالایی از یک گمرک‌ مجاز در کشور به گمرک‌ دیگری در همان کشور حمل و نقل شود ، ترانزیت داخلی می گویند. مثلاً حمل کالا از یک گمرک مرزی به گمرک تهران.

ترانزیت از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی ( فرودگاه امام و تمام بنادر و ... ) به تمام نقاط ایران

کارنه تیر

به منظور تسریع در حمل و نقل بین المللی، کاستن از تشریفات گمرکی و جلوگیری از خسارت های احتمالی در جریان ترانزیت بین المللی کالا، کنوانسیونی تحت عنوان (کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا در جاده ها تحت کارنه های تیر) به ابتکار اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای منعقد شد.
شرکت سریع بار به منظور تسریع در حمل و نقل بین المللی، کاستن از تشریفات گمرکی و جلوگیری از خسارت های احتمالی در جریان ترانزیت بین المللی کالا طبق این کنوانسیون سندی برای ترانزیت بین المللی کالا صادر می شود که کارنه تیر یا دفترچه تیر نام دارد صادر می کند.