Less than Container Load

اصطلاح LCL (Less than Container Load) در حمل و نقل بین المللی

اصطلاح LCL (Less than Container Load) در حمل و نقل بین المللی

مفهوک اصطلاح LCL (Less than Container Load) چیست؟

در حمل و نقل بین المللی، به علت وجود بارهایی با حجم کمتر از ظرفیت یک کانتینر، اصطلاح LCL (Less than Container Load) به کار گرفته می‌شود. این اصطلاح به معنای حمل بارهای کوچکتر از ظرفیت کانتینرها است.

وقتی که باری کوچکتر از حجم یک کانتینر داریم، نمی‌توانیم از یک کانتینر کامل استفاده کنیم و این باعث هدر رفتن فضای خالی در کانتینر می‌شود. در این مواقع، استفاده از حمل و نقل Less than Container Load) LCL)، به ما اجازه می‌دهد تا بارهای خرد را با بارهای دیگر ترکیب کرده و از فضای خالی کانتینرها بهره‌برداری کنیم.

روش عملکرد حمل و نقل Less than Container Load)  LCL )به این صورت است که بارهای کوچک از مخازن مربوطه جمع‌آوری می‌شوند و در یک مرکز ترمینال یا یک انبار بین‌المللی موقتی قرار می‌گیرند. سپس، این بارها توسط یک شرکت حمل و نقل متخصص جمع‌آوری شده و در کانتینرهای مشترک (consolidated) قرار می‌گیرند.

به طور معمول، برای حمل و نقل Less than Container Load) LCL) از کانتینرهای ۲۰ فوتی و ۴۰ فوتی استفاده می‌شود. بارهای مختلف درون کانتینر جمع‌آوری می‌شوند و با استفاده از تجهیزات مناسب، امکان جابجایی و حمل این کانتینرها به مقصد نهایی فراهم می‌شود.

با استفاده از حمل و نقل LCL، مزیت‌های زیادی برای مشتریان وجود دارد. اولاً، به دلیل استفاده بهینه از فضای کانتینرها، هزینه حمل و نقل کاهش می‌یابد. همچنین، بارهای کوچک می‌توانند به صورت مستقل حمل و نقل شوند و نیازی به انتظار برای پر شدن یک کانتینر نیست. در نتیجه، زمان تحویل بار به مقصد نهایی بهبود می‌یابد.

 

نظرات برای این پست بسته شده است.