۴۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت ۴۰ کیلومتر مترو هزینه شده است

رییس کمیسیون عمران و حملو نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: در ۴ سال گذشته به طور میانگین سالانه ۱۰ کیلومتر مترو ساخته و تکمیل و ۳۰ ایستگاه نیز ساخته شده است. یعنی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده که نشان می دهد توسعه و تکمیل مترو اولویت اول شورای پنجم بوده است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.