برنامه‌ سازمان بنادر و دریانوردی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰

تهران – ایرنا -معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در تشریح برنامه‌های این سازمان در حوزه بندری و اقتصادی به منظور تحقق شعار سال ١۴٠٠ به ویژه در پسکرانه بنادر گفت: طرح‌های سرمایه‌گذاری بندری، طرح‌های صنایع تولیدی و تبدیلی محورهای اصلی تعریف شده در این زمینه است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.