فرودگاه بجنورد در مسیر توسعه

فرودگاه‌ها از با ارزش‌ترین زیر ساخت های جوامع پیشرفته محسوب می‌شوند و به دلیل برخورداری از پتانسیل‌های مختلف در رشد اقتصادی کشورها و کمک به ایجاد توسعه پایدار نقش مهمی دارند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.