روایت واشنگتن پست از چشم انداز زورآزمایی دریایی آمریکا و چین

تهران – ایرنا – واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به حضور نظامی آمریکا و چین در دریای چین جنوبی نوشت: سنای آمریکا اگر پیمان “قانون دریایی” سازمان ملل را تصویب نکند، جنگ دریایی میان آمریکا و چین بر سر حق کشتیرانی در “دریای چین جنوبی” غیرقابل اجتناب خواهد بود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.