کاهش زمان معطلی واگن‌های ترانزیتی در مرزها

تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی توسعه دیپلماسی در بخش حمل و نقل را ضروری دانست و گفت: واگن‌های ریلی پیش از این ۶۰ روز در مرز می‌ماندند اما با تسهیل‌گری و روان‌سازی و استفاده از دیپلماسی اکنون به حداکثر هفت روز رسیده است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.