چابهار و سوئز، رقیب هم نیستند!

منطقه آزاد چابهار تقریبا در دوره مدیریت اکبر ترکان (دبیر اسبق شورای عالی مناطق آزاد کشور) متحول شد و آهنگ توسعه آن، شتاب بیشتری گرفت.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.