نهم اردیبهشت‌ماه و آخرین خبرهای کرونایی استان‌ها

استان‌ها- ایرنا- ویروس کرونا گویی خیال رفتن ندارد و هر روز در نوع جدیدی ظاهر می شود، اینک پس از کرونای انگلیسی و آفریقایی، گونه جهش یافته هندی آن رونمایی شده است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.