درخواست از دولت برای حمایت بیشتر از مترو در روز زمین پاک

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با بیان اینکه زمین بستر حیات پایدار است گفت: روز زمین پاک فرصتی است تا از دولت در خواست حمایت و مساعدت داشته باشیم.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.