ایجاد ظرفیت عمرانی و تکمیل پروژه های ناتمام نتیجه اصلاح رویکرد و کاهش هزینه ها بود

رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نتیجه رویکردهای مدیریت گذشته در اواخر دوره چهارم و درآستانه انتخابات دوره پنجم بخوبی نمایان شد گفت: توقف پروژه های حجمی بزرگ، انباشت بدهی ها تا مرز هفتاد هزارمیلیاردتومان، ناکامی در بازسازی بافت فرسوده، کندی در توسعه حمل ونقل شهری، قلع وقمع باغات، هرج ومرج در اجرای طرح تفصیلی و آسیب به منظرشهری و نگرانی از بابت تاب آوری موجب رویگردانی شهروندان از جریان قبلی و حضور یکپارچه مردم پای صندوقهای رای و ریختن ۲۶میلیون و نهصد هزار رای بنام ۲۱عضو شورای پنجم گردیدکه درگذشته سابقه نداشته و بعید است درآینده نزدیک تکرار شود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.