منطقه آزاد چابهار، ابراولویتی برای توسعه اقتصاد کشور

بندر چابهار، نگین اقتصاد ایران همانگونه که در دوره جنگ تحمیلی برای اقتصاد ایران راهگشا بود، امروز نیز می تواند برای مقابله با تحریم های نابخردانه آمریکا موثر واقع شود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.