تجارب اصفهان در زمینه شهرهای یادگیرنده

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان تجارب این شهر در زمینه شهرهای یاد گیرنده را در قالب سه طرح «توان هفت»، «کلاس شهر» و «به وقت نوجوانی» تشریح کرد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.