فرصت دیپلماسی برای اقتصاد کشور

تهران- ایرنا-از روزی که ترامپ از مسند قدرت در آمریکا به کنار گذاشته شد؛ خوش بینی ها در سطح بین المللی نسبت به افزایش همکاری و تعاملات بین المللی افزایش یافت. اساسا ترامپ مظهر ملی گرایی نوین اقتصادی مخالف هر گونه رویکرد همگرایانه در سطح جهانی بود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.