مرز بازرگان از لحاظ ساختاری و فرآیندی ساماندهی می شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: ساماندهی ساختاری و فرایندی مرز و پسکرانه مرز بازرگان به عنوان یکی از مهمترین مرزهای کشور با هدف ارتقای نقش منطقه ای این مرز به سطح استانداردهای بین المللی انجام می شود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.