ایران و چین؛ضرورت ها و واقعیتهای همکاری متقابل در تقابل های جدید جهانی

در طول تاریخ ۴۲ ساله پس از انقلاب اسلامی، ایران هیچگاه داشتن روابطی مستحکم با هیچ یک از قدرتهای عرصه بین الملل به غیر از چین را تجربه نکرده است . علی رغم تحولات و چالشهای به وجود آمده در عرصه منطقه ای و بین المللی، هیچ یک از دو کشور برای دیگری در سیاست خارجی خود رقیب محسوب نشده است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.