پیشنهاد مقام حزبی روس برای جایگزینی کریدور خلیج فارس- خزر به جای سوئز

مسکو – ایرنا – ولادیمیر ژیرینوفسکی ، رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه پیشنهاد داد با ایجاد کانالی از خلیج فارس تا خزر این مسیر آبی جایگزین کانال به گفته وی پردردسر سوئز شود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.