واشنگتن پست: بحران کانال سوئز نشان داد اقتصاد جهانی شکننده است

تهران -ایرنا- واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به بحران پیش آمده ناشی از انسداد کانال سوئز توسط یک کشتی اوکراینی نوشت: بحران “کانال سوئز”؛ ثابت کرد که اقتصاد جهان چقدر شکننده است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.