گردشگری گلستان بازویی برای توسعه/ دولت آینده استان۷اقلیم رادریابد

با وجود اینکه گلستان جاذبه های طبیعی، فرهنگی و تاریخی فراوانی دارد اما این ظرفیت ها در توسعه استان موثر واقع نشده است. ظرفیت هایی که دولت آینده می تواند مورد برنامه ریزی قرار دهد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.