خنثی‌سازی تحریم با فعال‌سازی ترانزیت چین به اروپا

اتصال ایران به کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) از جمله مواردی است که لازم است در راستای عملیاتی کردن سیاست خنثی‌سازی تحریم و تقویت ترانزیت کشور در خصوص آن با پکن مذاکره شود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.