مانع زدایی از تولید با افتتاح آزادراه شیراز-اصفهان

شیراز- افتتاح آزادراه شیراز -اصفهان مسیر شمال تا جنوب کشور را کوتاه تر می کند کوتاهی این فاصله حمل و نقل کالا را نیز توجیه پذیرتر کرده و مانعی از سر راه تولید بر می دارد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.