جهان در 1399 / ازبکستان و نگاه توسعه ای آن به چابهار ایران

تهران – ایرنا – ازبکستان در آسیای مرکزی در سال 1399 تحولات سیاسی و اقتصادی زیادی را پشت سر گذاشت اما سال ها برای دسترسی به آب های آزاد جهان به دنبال یافتن کوتاه ترین و راحترین میسر حمل و نقلی و ترانزیتی بود، سرانجام به این نتیجه رسید برای نیل به این هدف راهبردی به بندر چابهار در ایران چشم بدوزد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.