عصرانه خبری شهرهای ایران در سوم فروردین ماه

در این بسته خبری از سیاست‌ شهرداری قزوین در سال جدید تا بهسازی تابلوهای نامگذاری در خرمشهر و رصد وضعیت تاسیسات گردشگری کردستان را بخوانید.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.