جهان در ۱۳۹۹ ، افغانستان و ارتباط ریلی با ایران

کابل – ایرنا – افغانستان در آسیای مرکزی در سال ۱۳۹۹ اگرچه با چالش‌ها و مشکلات‌های زیاد دست و پنجه نرم کرد اما در کنار آنها پیشرفت‌ها و موفقیت‌هایی هم داشت که افتتاح دو خط آهن با همسایه های غربی و شمالی به ویژه افتتاح خط راه آهن خواف – هرات مهمترین دستاورد های توسعه ای آن بودند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.