بازداشت یک مرد مسلح در نزدیکی اقامتگاه معاون بایدن- اخبار آمریکا – اخبار بین الملل تسنیم | Tasnim

پلیس واشنگتن یک مرد را به اتهام حمل اسلحه و مهمات ثبت نشده در نزدیکی اقامتگاه معاون رئیس جمهور آمریکا دستگیر کرد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.