ممکن است اسرائیل عامل حمله به کشتی ایران باشد

مقام سوری اسرائیل را عامل حمله به کشتی ایران دانست.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.