چرا کنفدراسیون میزبانی را به ایران نداد؟ (سند)

کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاریخ 15 اسفند با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال ایران چالش های اعطای میزبانی به تیم های ایرانی یا فدراسیون برشمردند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.