آخرین الزامات ایران برای پذیرش مسافران بین‌المللی/ فقط تست منفی آزمایشگاه‌های مورد تایید وزارت خارجه را می‌پذیریم

معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به آخرین الزامات در نظر گرفته ایران برای پذیرش مسافران ایرانی و خارجی در سفرهای بین المللی گفت: برای جلوگیری از فروش تست منفی جعلی در سفرهای بین‌المللی طبق هماهنگی و توافق وزارت خارجه، وزارت بهداشت و وزارت راه وشهرسازی قرار شد، افراد از مبدا کشوری که عازم ایران هستند، حتما تست و آزمایش منفی کرونا را از آزمایشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت آن کشور که لیست این آزمایشگاه‌ها در اختیار کنسولگری ایران است به همراه داشته باشند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.