توضیح اقلیم کردستان عراق درباره چاپ تمبرهای جنجالی

سخنگوی دولت منطقه کردستان عراق درباره چاپ تمبرهای یادبود سفر پاپ به این اقلیم توضیحاتی ارائه کرد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.