خدمات حمل و نقل بین شهری و بین‌المللی حمل و بار

با اطمینان می‌توان گفت در دنیای پیشرفته کنونی، حمل و نقل بین شهری یکی از مهم ترین اجزای اقتصاد کشورها به حساب می آید. اصلی‌ترین دلیل آن را باید نقش پررنگ حمل و نقل، در بخش های زیربنایی دانست.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.