انتشار ۱۲ اثر علمی – پژوهشی از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه

۱۲ اثر علمی و پژوهشی در رابطه با مسائل و موضوعات روز کشور و دستگاه قضایی، توسط پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر شد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.