جشنواره هنر اصفهان و فلورانس آنلاین برگزار می‌شود

شهردار اصفهان با ارائه پیشنهاد برگزاری یک نمایشگاه و جشنواره مشترک آنلاین هنر میان دو شهر اصفهان و فلورانس، گفت: امکان ایجاد این نمایشگاه را برقرار می کنیم تا این موضوع به عنوان آغازی برای همکاری های جدید و توافق میان دو شهر اصفهان و فلورانس محسوب شود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.