نقش بیمه‌ها در جبران خسارات گمرک اسلام قلعه

عضو هیأت مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی درخصوص حادثه گمرک اسلام قلعه و تعهدات شرکت‌های بیمه نسبت به این حادثه گفت: بیمه‌گر مسئولیت، می‌بایست خسارات را جبران و نهایتاً از گمرک اسلام قلعه که مسئولیت حفاظت از محمولات و کامیون‌ها را در محوطه محصور گمرک را بر عهده داشته، خسارت پرداختی را بازیافت نماید.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.