رتبه دستگاه های اجرایی در خدمات الکترونیکی اعلام شد

دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی را اعلام کرد. بر اساس این ارزیابی ۵۰ درصد خدمات دولت الکترونیکی شده است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.