موافقت اصولی دانشگاه علم و صنعت با تاسیس دو قطب فناوری

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با تاسیس دو قطب فناوری «مواد و سازه های کامپوزیت و نانوکامپوزیت» و «باتری لیتیومی» موافقت اصولی اعلام کرد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.