سایه سنگین روند صلح بر بودجه ۱۴۰۰ افغانستان – BBC News فارسی

مجموع بودجه ملی افغانستان برای سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۷۳ میلیارد افغانی است که شامل ۳۱۱ میلیارد بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد افغانی بودجه انکشافی/ توسعه‌ای می‌شود. ۵۰ درصد از بودجه انکشافی افغانستان به کمک جامعه جهانی وابسته است و اکنون این کمک ها نیز مشروط به روند پیشرفت گفتگوهای صلح شده است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.