اظهارات روحانی درباره آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران

رئیس جمهور گفت: اید ایران را به عنوان کشوری قابل اعتماد و پیش بینی پذیر در حوزه تعاملات بین المللی و تجاری معرفی کنیم.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.