توسعه ناوگان حمل و نقل سنگال با محصولات ایرانی

با توسعه ای که در محصولات ایران خودرو ایجاد شده، انتظارات کشورهای هدف صادراتی ایران خودرو محقق خواهد شد و به این ترتیب، سهم محصولات این شرکت در بازارهای جهانی رو به فزونی خواهد گذاشت.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.