کرونا چگونه زندگی در تهران را گران کرد؟

در سال ۲۰۲۰، تهران هفتادونهمین شهر گران جهان بود، ولی نکته این است در مقایسه با سال ۲۰۱۹، تهران ۲۷رتبه در این فهرست پایین‌تر آمده و در واقع، طی این مدت، هزینه‌های زندگی در آن از ۲۷ شهر دیگر گران‌تر شده است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.