باید مسیر جداگانه برای تردد کامیون‌های سوختی در دوغارون طراحی شود

نائب رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان‌رضوی گفت: با وجود تذکرات و پیش‌بینی حادثه مشابه در سمت دوغارون، رخ دادن آتش سوزی موید این است که بایستی چیدمان توقف کامیون‌های سوختی و گازی تغییر کرده  و مسیری جداگانه برای تردد کامیون‌های سوختی طراحی شود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.