هیات مجلس شورای اسلامی از کریدورهای ارتباطی نخجوان بازدید کرد

باکو – ایرنا – “مجتبی ذوالنور” رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و هیات همراه روز پنجشنبه در قالب سفر یک روزه به جمهوری خودمختار نخجوان از محل خطوط ارتباط ریلی ایران با این منطقه بازدید کرد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.