جاده ابریشم چین: چه چیزی موجب از سرگیری پروژه خط آهن پاکستان به ترکیه از طریق ایران شده است؟

این خط آهن پس از راه اندازی کامل، می‌تواند تجارت را در سایر کشورها از جمله افغانستان، آذربایجان و پنج کشور آسیای مرکزی تحت پوشش سازمان همکاری اقتصادی یا اکو گسترش دهد. خط آهن فوق همچنین می‌تواند بستر توسعه، تجارت و سرمایه گذاری را که در سال 1985 توسط رهبران ایران، ترکیه و پاکستان تأسیس شد، تقویت کند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.