خراسان رضوی بهترین فرصت درآمدزایی را از محل ترانزیت دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: قرار گرفتن خراسان رضوی در مسیر ترانزیتی بهترین فرصت را برای گردش اقتصادی و درآمدزایی حاصل از حمل و نقل به وجود آورده است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.